Ανακοινώσεις σε συνέδρια

Εγκεφαλικές μεταστάσεις από σαρκώματα: μια αναδρομική ανάλυση από την Ελληνική Ομάδα Σαρκωμάτων και Σπανίων Όγκων (ΕΟΣΣΟ). Κόκκαλη Σ., Στεργιούλα Α., Κυριαζόγλου Α., Duran Moreno J., Μπουκοβίνας Ι. 5ο Ελληνικό Συνέδριο Ογκολογίας (5ο ΕΣΟ), Web 09-11 Ιουλίου 2020.

Real-world data of trabectedin treatment in advanced soft tissue sarcoma. A study of the Hellenic Group of Sarcoma and Rare Cancers. Kokkali S, Boukovinas I., Kyriazoglou A., Duran-Moreno J., Kotsantis I., Rounis K., Oikonomopoulos G., Panousieris M. British Sarcoma Group Annual Conference 2020, 26-27/02/2020 Glasgow, United Kingdom.

Real-world data of cabozantinib in advanced osteosarcoma and Ewing sarcoma. A study of the Hellenic Group of Sarcoma and Rare Cancers. Kokkali-Zervos S, Ardavanis A, Panousieris M, Duran Moreno J, Boukovinas I. ESMO Virtual Congress 2020, 19-21/09/2020. 

BCOR sarcomas: a case series with a new BCOR/CCNB3 fusion gene variant. Anastasios Kyriazoglou, Mahaira Louisa, Papakosta Alexandra, Flora Zagouri, Michalis Liontos, Dimitra Michali, Natalia Tourkantoni, Amalia Patereli, Kaliopi Stefanaki, Efthymios Dimitriadis, Meletios Athanasios Dimopoulos, Antonis Kattamis. Connective Tissue Oncology Society Annual Meeting 2019, 13-16/11/2019 Tokyo, Japan. 

Primary sarcoma of lung (PSL). A retrospective series. Jose Duran Moreno, Stefania Kokkali, Vasileios Ramfidis, Maria Salomidou, Antonia Digklia, Anna Koumarianou, Periklis Tomos, Nektarios Koufopoulos, Ioannis Vamvakaris, Eleni Psychogiou. Connective Tissue Oncology Society Annual Meeting 2018, 14-17/11/2018 Rome, Italy.

Δημοσιεύσεις

Καρτέλα υπό κατασκευή!