Η θεραπεία των σαρκωμάτων και σπάνιων όγκων απαιτεί πολυεπιστημονική αντιμετώπιση.

Η ΕΟΣΣΟ βρίσκεται στο επίκεντρο της επιστημονικής και ιατρικής έρευνας με σκοπό τη βέλτιστη θεραπεία των ασθενών με σάρκωμα, υποστηρίζοντας τους ασθενείς και τους θεράποντές τους με συνεχή και υψηλού επιπέδου εκπαίδευση.

2nd Webinar: Osteosarcomas

Τετάρτη 12 Μαΐου 2021
Webinar

Conference name/title

…/…/… – …/…/…
Location