Για την εγγραφή σας στην ΕΟΣΣΟ απαιτούνται:

Συστατικές επιστολές από δυο (2) μέλη της ΕΟΣΣΟ

Τα έγγραφα θα πρέπει να έχουν μέγεθος μέχρι 2MB και να είναι σε μορφή .pdf. Πληροφορίες για τα εγγεγραμμένα μέλη μπορείτε να ζητήσετε από τη γραμματεία της ΕΟΣΣΟ.

Ενημερωμένο βιογραφικό σημείωμα

Το έγγραφο θα πρέπει να έχει μέγεθος μέχρι 2MB και να είναι σε μορφή .pdf

Συμπληρωμένη αίτηση εγγραφής τακτικού μέλους

Το έγγραφο θα πρέπει να έχει μέγεθος μέχρι 2MB και να είναι σε μορφή .pdf. Το αρχείο (.doc) της αίτησης μπορείτε να το κατεβάσετε από εδώ:

Φόρμα εγγραφής

Μπορείτε να στείλετε τα απαιτούμενα έγγραφα στη γραμματεία της ΕΟΣΣΟ χρησιμοποιώντας την παρακάτω φόρμα εγγραφής. Παρακαλούμε να χρησιμοποιήσετε αποκλειστικά τη φόρμα για την αποστολή των εγγράφων.

    Αν αντιμετωπίσετε κάποιο πρόβλημα κατά την εγγραφή σας ή έχετε περαιτέρω απορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε με τη γραμματεία της ΕΟΣΣΟ στο secretariat.eosso@gmail.com